บางกอกสไมล์ จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน คลิกนิกจัดฟัน ครอบฟัน ฟอกสีฟัน หมอฟัน บางกอกสไมล์เด็นทัลคลินิก
จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน หน้าแรก ฟอกสีฟัน หมอฟัน หมอจัดฟัน คลินิกของเรา จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ทันตกรรม ฟอกสีฟัน หมอฟัน หมอจัดฟัน ทันตแพทย์ จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน คนไข้ ฟอกสีฟัน หมอฟัน หมอจัดฟัน อัตราค่าบริการ จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ติดต่อเรา ฟอกสีฟัน หมอฟัน หมอจัดฟัน สมัครงาน จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน
บางกอกสไมล์เด็นทัลคลินิก
 
 บริการของเรา
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)


การจัดฟันมิใช่เพียงทำหน้าที่ในการ
บดเคี้ยวอาหารหรือช่วยให้พูดชัดเจนเท่านั้น 
ฟันที่เรียงเรียบสวยงามยังช่วยเพิ่มบุคลิกภาพ
ให้กับคุณ ทำให้ใบหน้าของคุณน่ามอง
โดยเฉพาะในเวลายิ้ม เป็นการสร้าง
ความประทับใจให้ผู้พบเห็น
ลดการเกิดฟันผุ การบดเคี้ยวดีขึ้น
ทำความสะอาดฟันได้ง่ายขึ้น

ลุมิเนียร์
ลุมิเนียร์ (Lumineer)


Lumineer คือปฏิบัติการรูปแบบใหม่ล่าสุดของ
ระบบการทำเคลือบผิวฟัน (วีเนียร์) 
porcelainจากยุโรป Lumineer วีเนียร์
มีความทนทานสูง แต่มีความบางมากกว่า
วีเนียร์แบบอื่นๆ และจากผลการรักษา ที่ผ่านมา คนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บในระหว่าง
การรักษาและไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันจากการ กรอฟัน

   
   
ซูม ไวน์เทรนนิ่ง
ซูม ไวน์เทรนนิ่ง (Zoom! Whitening)Zoom! Whitening


Zoom! ใช้เทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะ 
ในการฟอกสีฟันอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและปลอดภัย เหมาะสำหรับ
ผู้ที่มีเวลาน้อยและต้องการเห็นผล
อย่างรวดเร็ว ขั้นตอนการทำงานของ 
Zoom!เริ่มต้นโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย 
ปกปิดผิวหนังรอบปาก ตลอดจนเหงือก
ให้พ้นจากการโดนแสง เว้นไว้เพียง
บริเวณผิวหน้าของฟันที่ต้องการฟอกสีฟันเท่านั้น

การฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์ 
การฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์ 
(Laser tooth whitening)


ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจ
กับความขาว สะอาดและสวยงามของฟัน 
แต่เนื่องจากลักษณะทางสังคม อายุ 
กิจวัตรประจำวัน อุปนิสัยในการบริโภค
และการดูแลรักษาความสะอาดการมีสีฟันคล้ำ
มีมาจากหลายสาเหตุ เช่น อายุที่เพิ่มมากขึ้น 
การสะสมตัวของคราบอาหาร คราบบุหรี่
และเครื่องดื่ม ลักษณะทางพันธุกรรม 

   
   
ทันตกรรมรากเทียม 
ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)


ทันตกรรมรากเทียมเป็นชิ้นงาน
ไททาเนียมที่มีรูปร่างคล้ายรากฟัน
ธรรมชาติ ที่จะใส่ทดแทนฟันธรรมชาติ
ซี่เดิมของคุณ โดยรากเทียมจะทำหน้าที่
เหมือนกับรากฟัน โดยจะยึดเข้ากับ
กระดูกขากรรไกรโดยรอบ เพื่อจะ
ทำหน้าที่เป็นฐานที่มั่นคงให้กับ
ครอบฟัน หรือ การใส่ฟันอื่นๆ
การเคลือบผิวฟัน 
การเคลือบผิวฟัน(Dental Veneer)


การเคลือบผิวฟันเป็นวิธีการสร้าง
ความสวยงามให้แก่ฟันด้วยการใช้
ชิ้นงานที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยวัสดุพิเศษ
ที่มีความสวยงามดุจผิวของฟันธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นด้วยวัสดุเซรามิก หรือ 
โพลีเมอร์ชนิดต่างๆ ปิดบริเวณพื้นผิวฟันเดิม 
วิธีการนี้จะช่วยเพิ่มความสวยงามให้
แก่ฟันเดิมของคุณได้อย่างมากที่สุด
   
   
ครอบฟัน (Dental Crown)
ครอบฟัน (Dental Crown)

ครอบฟันเซรามิกเป็นนวตกรรมใหม่
สำหรับการทำครอบฟัน โดยเป็น
การผสมผสานกันระหว่างความสวยงาม 
และความแข็งแรงดุจฟันธรรมชาติ 
นอกจากนี้เซรามิกยังเป็นวัสดุที่เข้ากัน
ได้กับเหงือกเป็นอย่างดี(BioCompatible) 
จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหงือกดำ หรือ
เหงือกอักเสบภายหลังการใช้ไปเป็น
ระยะเวลานานหรือมีการต่อต้านจากเนื้อเยื่อ
จัดฟันแบบไร้เครื่องมือติดฟัน
จัดฟันแบบไร้เครื่องมือติดฟัน (Invisalign)

จัดฟันสวยใส ไม่เห็นเครื่องมือ
การจัดฟันด้วยเครื่องมือใสแบบถอดได้ 
(Invisalign) เป็นการจัดฟันที่ เหมาะกับ
ผู้ที่ไม่ต้องการให้มีเครื่องมือจัดฟัน ชนิดติดแน่นอยู่ในช่องปากทั้งยังเหมาะสำหรับ คนที่ไม่พร้อมที่จะใส่เครื่องมือจัดฟันแบบปกติ หรือต้องการเครื่องมือที่พิเศษออกไป เช่น เหตุผลด้านบุคลิกภาพและสังคม ต้องการให้
แอสติคส์ (Astics)

แอสติคส์ (Astics) 


เครื่องมือคงสภาพฟันหลังการจัดฟันแนวใหม่ 
ที่จะสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างใน
การสวมใส่เครื่องมือหลังการจัดฟันให้แก่คุณ
ด้วยวัสดุที่ใช้ในการคงสภาพฟันแบบใหม่ 
จึงทำให้แอสติคส์ มีให้เลือกทั้งแบบใส 
และแบบที่มีสี เพื่อเสริมสร้างรอยยิ้ม
ให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นหลังการจัดฟัน

 

menu-right
 
   
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน ซูม ไวท์เทนนิ่งครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน
Zoom Whitening
   
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน ลุมิเนียร์ ( Lumineer)
   
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน การฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์
Laser tooth whitening
   
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน ทันตกรรมรากเทียม
Dental Implant
   
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน การเคลือบผิวฟัน
Dental Veneer
   
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน การครอบฟัน
Dental Crown
   
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน จัดฟันแบบไร้เครื่องมือติดฟัน
Invisalign®(USA)
 
 
 

 

ภาพตัวอย่าง
 

คนไข้
ประทับใจคลินิกทันตกรรม
บางกอกสไมล์หลายอย่างค่ะ...

คุณท็อป ดารณีนุช โพธิปิติ
   
   

พี่ๆ หมอๆน่ารักทุกคนเลย
โดย เฉพาะพี่ประชาสัมพันธ์
ขอบคุณมากครับที่ให้
การดูแล อย่างดีนะครับ...

คุณจุ๊น กิตติคุณ
   
ครั้งแรกจริงๆ ที่มาทำฟันที่นี้ ประทับใจมากๆ คุณหมอเก่ง ไม่เจ็บเลย..

คุณลิขสิทธิ์ มั่นพุทธคุณ
more
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน

ฟอกสีฟัน หมอฟัน หมอจัดฟัน


จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ครอบฟัน ฟอกสีฟัน หมอฟัน คลีนิกจัดฟัน ทันตกรรม ทันตแพทย หน้าแรก หมอจัดฟัน หมอดัดฟัน หมอทำฟ คลินิกจัดฟัน จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ครอบฟัน ฟอกสีฟัน หมอฟัน คลีนิกจัดฟัน ทันตกรรม ทันตแพทย ทันตกรรม หมอจัดฟัน หมอดัดฟัน หมอทำฟ ทันตแพทย์ จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ครอบฟัน ฟอกสีฟัน หมอฟัน คลีนิกจัดฟัน ทันตกรรม ทันตแพทย คนไข้ หมอจัดฟัน หมอดัดฟัน หมอทำฟ อัตราค่าบริการ จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ครอบฟัน ฟอกสีฟัน หมอฟัน คลีนิกจัดฟัน ทันตกรรม ทันตแพทย ติดต่อเรา หมอจัดฟัน หมอดัดฟัน หมอทำฟ สมัครงาน จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ครอบฟัน ฟอกสีฟัน หมอฟัน คลีนิกจัดฟัน ทันตกรรม ทันตแพทย

Copyright©by Thailanddental.net | ที่บางกอกสไมล์เด็นทัลคลิกนิก