จัดฟัน, ครอบฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอฟัน อุดฟัน
 
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) : อินวิสไลน์ (Invisalign)
 
Metal braces Clear Braces Lingual orthodontics DAMON 3 Invisalign
อินวิสไลน์ (Invisalign) จัดฟันสวยใส ไร้เครื่องมือติดฟัน จัดฟัน, ครอบฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอฟัน อุดฟัน

การจัดฟันด้วยเครื่องมือใสแบบถอดได้ (Invisalign) เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการให้มีเครื่องมือชนิดติดแน่นอยู่ในช่องปาก ทั้งยังเหมาะสำหรับคนที่ไม่พร้อมที่จะใส่เครื่องมือแบบปกติ หรือต้องการเครื่องมือที่พิเศษออกไป เช่น เหตุผลด้านบุคลิกภาพ และสังคม ต้องการให้เห็นเครื่องมือน้อยที่สุดหรือไม่ต้องการให้เห็นเลย

เทคโนโลยีขั้นสูงนี้ เป็นลิขสิทธ์เฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเทคโนโลยี 3D computer graphic design ชั้นสูงจากอเมริกา เพื่อออกแบบเครื่องมือเฉพาะบุคคล โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการกำหนดทิศทาง และตำแหน่งการเคลื่อนที่ของฟัน ตามแผนการรักษาที่ได้ถูกวางแผนเอาไว้ โดยเครื่องจะบันทึกทุกๆ ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ของฟัน จากนั้นจะทำการออกแบบเครื่องมือ ตามตำแหน่งการเคลื่อนที่ของฟันที่ได้ถูกวางแผนการรักษาเอาไว้ โดยเครื่องมือจะมีลักษณะเป็นพลาสติกใส โดยมีจำนวนชิ้นของเครื่องมือเท่ากับระยะการเคลื่อนที่ของฟันที่ถูกออกแบบไว้ โดยผู้ที่จัดฟันสามารถเปลี่ยนเครื่องมือด้วยตัวเองทุกๆ 2-3 อาทิตย์ เครื่องมือมีความใส จนยากที่ใครจะสังเกตเห็น ช่วยลดความกังวลในรอยยิ้มจากการใส่เหล็ก นอกจากนี้ยังสามารถถอดเครื่องมือได้ด้วยตนเองทุกครั้งที่ต้องการ เพิ่มความสะดวกสบายระหว่างการรับประทานอาหาร และการแปรงฟัน

ข้อดี
เป็นเทคโนโลยีล่าสุดจากอเมริกา โดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ดังนั้น จึงลดความผิดพลาดในการเคลื่อนฟันได้มาก เครื่องมือทำจากวัสดุบางใส ไร้สี ออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยเน้นความโปร่งแสง ไม่ให้สังเกตเห็นได้ง่าย และสามารถถอด ออกได้ทุกครั้งที่ต้องการ ไม่ว่าจะระหว่างรับประทานอาหาร หรือทำความสะอาดช่องปาก และยังให้ความรู้สึกที่สะดวกสบายแก่ผู้ต้องการจัดฟันมากกว่าการติดเครื่องมือแบบทั่วๆไป และสามารถช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดฟันผุ อันเนื่องจากไม่มีเครื่องมือ หรือลวดที่ทำให้ไม่สะดวกในการรักษาความสะอาดฟัน และรับประทานอาหารได้โดยไม่ต้องกังวลว่า เครื่องมือจะหลุด หรือเศษอาหารจะติดฟันแล้วทำความสะอาดยาก
จัดฟัน, ครอบฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอฟัน อุดฟัน


ข้อควรระวัง
ต้องได้รับความร่วมมือจากคนไข้
เพื่อให้มีการใส่เครื่องมือตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดการเคลื่อนฟันถูกต้องตามแผนการรักษาจากคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่าย
 ขึ้นกับจำนวนซี่ฟัน ระยะเวลาที่ใช้ เริ่มต้นที่ 120,000-180,000 บาท โดยสามารถแบ่งชำระรายเดือนได้