หน้าแรก คลินิกของเรา ทันตกรรม ทันตแพทย์ คนไข้ อัตราค่าบริการ ติดต่อเรา
 
 
ทีมทันตแพทย์
 
ทันตกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก (Oral Surgeons)


ชื่อทันตแพทย์ ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร
วุฒิการศึกษา -ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล

-Thai board of oral and maxillofacial surgery
ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน - Instructor in Department of Oral&Maxillo-facial Surgery, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

- Private practice at โรงพยาบาลพญาไท
สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์ - ทันตแพทยสภา
- ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลไทย
 
ชื่อทันตแพทย์ ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ
วุฒิการศึกษา

- กรรมการผู้จัดการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MSc in Oral and Maxillofacial Surgery , Birmingham , UK
- Certificate in Oral and Maxillofacial , West Midlands, UK
- Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Thai board of oral and maxillofacial surgery

ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน

- หัวหน้าสมาคมทันตกรรมรากเทียมไทย
- หัวหน้าแผนกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์ - ทันตแพทยสภา
- ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลไทย
 
ชื่อทันตแพทย์ ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์
วุฒิการศึกษา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Residency program in Oral and Maxillofacial Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Thai board of Oral and Maxillofacial Surgery

ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน

- Lecturer in Oral Surgery department

สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์ - ทันตแพทยสภา
- ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลไทย
 
 
 
  การฟอกสีฟัน
Laser tooth whitening
    ..........................................
  ทันตกรรมรากเทียม
Dental Implant
    ..........................................
  การเคลือบผิวฟัน
Dental Veneer
    ..........................................
  การครอบฟัน
Dental Crown
    ..........................................
  จัดฟันแบบไร้เครื่องมือติดฟัน
Invisalign®(USA)
    ..........................................
 
ภาพตัวอย่าง
  
คนไข้
 
ประทับใจคลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์หลายอย่างค่ะ...
ี่
คุณท็อป ดารณีนุช โพธิปิติ ดารา/นักแสดง


พี่ๆ หมอๆน่ารักทุกคนเลยโดย
เฉพาะพี่ประชาสัมพันธ์ ขอบคุณมากครับที่ให้การดูแลอย่างดีนะครับ...

คุณจุ๊น กิตติคุณ/ดารานักแสดง

 
ครั้งแรกจริงๆ ที่มาทำฟันที่นี้
ี่ประทับใจมากๆ คุณหมอเก่ง ไม่เจ็บเลย..

คุณลิขสิทธิ์ มั่นพุทธคุณ

 
ยังมีต่อ>>


 
หน้าแรก คลินิกของเรา ทันตกรรม ทันตแพทย์ คนไข้ อัตราค่าบริการ ติดต่อเรา
Copyright © by thaidentalcentre.com