จัดฟัน ดัดฟัน บางกอกสไมล์เด็นทัลกรุ๊ป

จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ทันตกรรมจัดฟัน ครอบฟัน ฟอกสีฟัน หมอทำฟัน หมอจัดฟัน ด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่บางกอกสไมล์เด็นทัลคลีนิก

หน้าแรก คลินิกของเรา ทันตกรรม ทันตแพทย์ คนไข้ อัตราค่าบริการ ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา
 
    ตำแหน่งงานว่าง
    สมัครงานกับเรา
    แผนที่บริษัท
 
Bangkok Smile Dental Group , a Healthcare Service Provider, provides the professional services to international patients. We have 3 professional centers in CBD area i.e. Sukhumvit 21, Ploenchit, Saladaeng and 3 centers on Patong beach, Phuket. We have been expanding our professional services and we would like to invite the proactive and service-minded candidates who are looking for a growing career path and willing to be a part of our success. We offer provident fund, social security, and fringe benefits other than the basic compensation.

ตำแหน่งงานว่าง
     
1. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้    
หน้าที่ความรับผิดชอบ : จัดทำเอกสารวางบิล จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการวางบิล  
คุณสมบัติ :    
 • เพศหญิง อายุ 23 – 27  ปี
 • วุฒิปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express หรือ CD Organizer ได้
 • จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความกระตือรือร้น  สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูงและมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 
     
2. เจ้าหน้าที่การเงิน    

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย
 • จัดทำเช็คจ่าย
 • ดูแล และควบคุมระบบการเงิน ของบริษัท(เงินสดและเงินฝากธนาคาร)
 • จัดทำรายงานทางการเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษี
   
คุณสมบัติ :    
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • จบใหม่หรือมีประสบการณ์ด้านการเงิน
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ รอบคอบ
 
     
3. Web Programmer    
หน้าที่ความรับผิดชอบ : เขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเว็บไซด์โดยใช้ ASP, ASP.NET
คุณสมบัติ :    
 • เพศชาย/หญิง  สัญชาติไทย  อายุระหว่าง 23-30 ปี 
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี   สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บอย่างน้อย 2 ปี โดยใช้ Program หลัก ASP, ASP.NET , Program รอง PHP, HTML, JavaScript
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ MySQL, MS-SQL
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาโปรแกรม
 • มีความรับผิดชอบต่องาน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • การเขียนโปรแกรมของเว็บไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     
4. IT Support    
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
 • แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network
 • ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้
 • ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware,Network,OS
 • มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,จอภาพ,อุปกรณ์สำรองไฟ
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network ดูระบบ Network
 • ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet และระบบ Security
 • ดูแลแก้ไขปัญหา Hardware และ Software ซ่อมแชม
 • ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
 • ช่วย support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร
 • วางระบบ ซ่อม คอมพิวเตอร์
 • ให้บริการ ดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ IT
 
คุณสมบัติ :    
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30  ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. – ปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการประกอบ/ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบ Network Lan/Wan เบื้องต้น
 • มีความกระตือรือร้น  อดทนและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 
     
5. Cashier  ประจำสาขากรุงเทพ    
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ออกใบเสร็จค่ารักษา, สรุปยอดรายรับ-รายจ่ายประจำวัน, สรุปรายได้ทันตแพทย์ประจำวัน, เบิกจ่ายเงินประจำสาขา
คุณสมบัติ :    
 • เพศหญิง อายุระหว่าง  22 - 28  ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. – ปวส.  สาขาบัญชีการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น รอบคอบ ขยันและอดทน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสาขาในกรุงเทพ (อโศก, เพลินจิต, สีลม)
   
     
6. Cashier  ประจำสาขาภูเก็ต ( ป่าตอง )    
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ออกใบเสร็จค่ารักษา, สรุปยอดรายรับ-รายจ่ายประจำวัน, สรุปรายได้ทันตแพทย์ประจำวัน, เบิกจ่ายเงินประจำสาขา
คุณสมบัติ :    
 • เพศหญิง อายุระหว่าง  22 - 28  ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. – ปวส.  สาขาบัญชีการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น รอบคอบ ขยันและอดทน
 • หากมีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงาน ที่อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต
   
     
7. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ประจำกรุงเทพ (อโศก,เพลินจิต,สีลม)    
หน้าที่ความรับผิดชอบ :    
 • เก็บบัตร ลูกค้าประจำวันไม่ให้ตกค้าง
 • จัดเตรียมหาบัตรลูกค้าล่วงหน้า 1 วัน
 • ดูแลการเก็บ Film ในบัตรลูกค้า
 • Scan ประวัติลูกค้า
 • ดูแลการเบิกแฟ้มเข้า - ออก
 • ดูแลการเบิก Film จากประวัติลูกค้า
 • ล้มแฟ้มประวัติลูกค้าที่ไม่มาติดต่อนาน 3 ปี
คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง อายุ 20 -24 ปี
 • วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ , การตลาด
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใจรักงานด้านบริการ มีความอดทน รอบคอบ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
     
8. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ประจำภูเก็ต (ป่าตอง)    
หน้าที่ความรับผิดชอบ :    
 • เก็บบัตร ลูกค้าประจำวันไม่ให้ตกค้าง
 • จัดเตรียมหาบัตรลูกค้าล่วงหน้า 1 วัน
 • ดูแลการเก็บ Film ในบัตรลูกค้า
 • Scan ประวัติลูกค้า
 • ดูแลการเบิกแฟ้มเข้า - ออก
 • ดูแลการเบิก Film จากประวัติลูกค้า
 • ล้มแฟ้มประวัติลูกค้าที่ไม่มาติดต่อนาน 3 ปี
คุณสมบัติ :    
 • เพศหญิง อายุ 20 -24 ปี
 • วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ , การตลาด
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใจรักงานด้านบริการ มีความอดทน รอบคอบ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
   
     
9. Receptionist/ Guest Relation ( Bangkok )    

Qualification :

   
 • Male or Female, Thai National, age between 23-28 years
 • Bachelor's degree in Hotel or Tourism
 • 1 or 2 years in receptionist, guest relation, customer service or other which are related to service industry i.e. hotel, tourism, private hospital or medical specialist clinic
 • Good command in speaking English
 • Pleasant personality, service minded, strong coordinating skill, hospitality and team working.
 • Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
 • Able to work under pressure and flexible time
 • Able to start immediately ( Bangkok : Ploenchit,Asoke, Silom )
   
     
10. Receptionist/ Guest Relation ( Phuket )    
Qualification :    
 • Male or Female, Thai National, age between 23-28 years
 • Bachelor's degree in Hotel or Tourism
 • 1 or 2 years in receptionist, guest relation, customer service or other which are related to service industry i.e. hotel, tourism, private hospital or medical specialist clinic
 • Good command in speaking English
 • Pleasant personality, service minded, strong coordinating skill, hospitality and team working.
 • Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
 • Able to work under pressure and flexible time
 • Able to start immediately ( Bangkok : Ploenchit,Asoke, Silom and Phuket)
   

** Phuket Branch : additional benefits

 • Extra cost of living
 • Accomodation support
   
     
11. Customer Service    
Qualification :    
 • Female, Thai National, age between 23-28 years
 • Diploma or higher in Hospitality and Tourism, 
  Business English
 • 1 or 2 years in receptionist ,customer service or call center
 • Good command in speaking , reading and writing English
 • Good command in computer literacy
 • Pleasant personality, service minded, strong coordination and team working.
 • Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
 • Able to work under pressure and flexible time.
   
     
12. Call Center    
Qualification :    
 • Female, Thai National, age between 23-28 years
 • Diploma or higher in Hospitality and Tourism, Business English
 • 1 or 2 years in receptionist ,customer service or call center
 • Good command in speaking , reading and writing English
 • Good command in computer literacy
 • Pleasant personality, service minded, strong coordination and team working.
 • Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
 • Able to work under pressure and flexible time.
   
     
13. ช่างซ่อมบำรุง ( ระบบไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์,  แอร์ )    
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และแอร์ของสาขา    
คุณสมบัติ :    
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30  ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. – ปวส.  สาขาไฟฟ้า หรืออิเลคทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ได้ดี
 • มีใบขับขี่และมีรถจักรยานยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ มีความกระตือรือร้น  อดทน มีใจรักงานบริการ  และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
     
14. ที่ปรึกษาความงาม/พนักงานขาย ( Smile  Consultant )    
หน้าที่ความรับผิดชอบ :แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความงามด้านทันตกรรมครบวงจร    
คุณสมบัติ :    
 • เพศหญิง  อายุระหว่าง  23 – 27 ปี
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี  สาขาการตลาด  การโรงแรม การท่องเที่ยว หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป  ในการให้คำแนะนำ ปรึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ  หากเคยผ่านงานบริการความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี  มีใจรักงานบริการ  การทำงานเป็นทีม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
   
     
Qualification :    
 • Female, age between 25-28 years
 • Bachelor's degree in Hotel ,Tourism or any Fields
 • 1-2 years experience in product consulting/ sales industries
 • Pleasant personality, service minded, strong coordination and team working.
 • Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
 • Able to work under pressure and flexible time.
 • Minimum height 160 CM. (Weight must be in proportion to height.)
 • 1 full body photograph required
   
     
15. ผู้ช่วยทันตแพทย์ฝึกหัด (กรุงเทพ)    
หน้าที่ความรับผิดชอบ :ช่วยงานทันตแพทย์ จัดเตรียมเครื่องมือ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือต่างๆ
คุณสมบัติ :    
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยทันตแพทย์เฉพาะทาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สนใจเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ฝึกหัด
   
     
16. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (กรุงเทพ)    
หน้าที่ความรับผิดชอบ :ช่วยงานทันตแพทย์ จัดเตรียมเครื่องมือ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือต่างๆ
คุณสมบัติ :    
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส. หรือจบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ มีใบประกาศ
 • มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยทันตแพทย์เฉพาะทาง
 • มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยทันตแพทย์เฉพาะทาง
 • สามารถปฏิบัติงาน : สีลม,เพลินจิต,อโศก,สุขุมวิท ซอย 5
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
   
     
17. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ภูเก็ต ป่าตอง)    
หน้าที่ความรับผิดชอบ :ช่วยงานทันตแพทย์ จัดเตรียมเครื่องมือ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือต่างๆ
คุณสมบัติ :    
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส. หรือจบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ มีใบประกาศ
 • มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยทันตแพทย์เฉพาะทาง
 • มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยทันตแพทย์เฉพาะทาง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
   
     

Apply now : Post your resume and send recruit@bsdcmail.com

Contact Information :
Human Resources Department
E-mail : recruit@bsdcmail.com
Tel :02-6642157  Fax : 02-6408029

   
 
จัดฟัน ทำฟัน ที่บางกอกสไมล์เด็นทัลกรุ๊ป
หน้าแรก คลินิกของเรา ทันตกรรม ทันตแพทย์ คนไข้ อัตราค่าบริการ ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา
Copyright © by thaidentalcentre.com

จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ทันตกรรม ดัดฟัน ฟอกฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม อุดฟัน ที่บางกอกสไมล์เด็นทัลคลินิก โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ